Badanie stóp sanok

Badanie stóp

Borykanie się z odczuwaniem uciążliwości bólowych w trakcie chodzenia, zmusza pacjentów do udania się do doktora ortopedy, który po wstępnej diagnostyce kieruje pacjenta na badanie stóp Poznań, posiada na swoim obszarze placówkę, która posiada fachowy sprzęt do wykonywania takiej diagnostyki. Wskazaniem do poddania się takiemu badaniu jest nieprawidłowy chód i budowa kończyn dolnych, zaburzenie równowagi, a również kłopotliwy ból. W trakcie komputerowego badania stóp, uwidacznia się położenie styku stopy z podłożem i lekarz na tej podstawie potrafi należycie oszacować chorobę a następnie przepisać adekwatne wkładki ortopedyczne. Dzięki tak dokładnej analizie stóp, pacjent dzięki temu może prawidłowo ustawiać stopy a także niwelować dolegliwości bólowe.


Możliwość komentowania jest wyłączona.