Instalacje budynkowe wolsztyn

Rozporządzenie dotyczące instalacji budynkowych telekomunikacyjnych

Ergonomiczność oraz sposób założenia kwestii takich jak instalacje budynkowe telekomunikacyjne formułuje rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Podług tego dokumentu tego wariantu instalacja musi świadczyć usługi telekomunikacyjne, takie jak usługa transmisji danych za pomocą szerokopasmowego dostępu do internetu. Prócz tego powinna rozprowadzać usługi programów telewizyjnych a także radiofonicznych przez rozmaitych dostawców ściśle z normą równego dostępu oraz neutralności technologicznej. Rozporządzenie dotyczy budynków wielorodzinnych, użyteczności publicznej, w tym też tych które są przeznaczone do potrzeb oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania i do budynków zamieszkania zbiorowego.


Możliwość komentowania jest wyłączona.